Hình ảnh hoạt động

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NAM
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại:(02353).873.616 - 0985 355 800 – 0935 963 260 Email : binhnamtb@quangnam.gov.vn
Họ và tên  
Chức danh
Công ty
Địa chỉ
Điện thoại    
Fax
Email    
Chủ đề  
Nội dung  
Mã xác nhận
 
 

Liên kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NAM
Trụ sở: Thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.616 Di động: 0985 355 800 – 0935 963 260
Email: binhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập