Hình ảnh hoạt động

Thông báo
Thông báo treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2021
Tác giả: Bình Nam .Ngày đăng: 31/12/2020 .Lượt xem: 39 lượt.
     Thông báo treo cờ tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ BÌNH NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 96 /TB-UBND                    Bình Nam, ngày   30   tháng  12  năm 2020

THÔNG BÁO

Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021


        Căn cứ Thông báo số 872/TB-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Thăng Bình về việc Treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Dương lịch năm 2021

Nay UBND xã Bình Nam thông báo:

          1. Treo cờ Tổ quốc tại các cơ quan, đơn vị và tư gia trong 03 ngày, từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 02/01/2021 (Từ thứ Sáu đến hết ngày thứ Bảy).

          - Hiệu trưởng các trường, trưởng Trạm y tế đóng trên địa bàn xã tổ chức treo cờ Tổ quốc tại đơn vị mình.

          - Cán bộ VHTT Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, thực hiện băng rôn, pano, khẩu hiệu trên địa bàn xã, trụ sở cơ quan, nghĩa trang liệt sỹ...trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2021

          - Đề nghị BCS các thôn treo cờ tại nhà văn hóa thôn, cổng văn hóa và  thông báo cho nhân dân treo cờ Tổ quốc tại tư gia.

2. Do ngày Tết Dương lịch năm 2021 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan UBND xã được nghỉ làm việc thứ Sáu ngày 01/01/2021; nên Ủy ban nhân dân xã tạm thời dừng tiếp công dân trong thời gian 1 ngày (Thứ 6 ) ngày 01/01/2021.

          - Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thông báo rộng rãi trên đài truyền thanh cho Nhân Dân được biết và thực hiện.

Nhận được thông báo này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, và BCS các thôn triển khai thực hiện./.

         

 Nơi nhận:

- Trường, trạm;

- Các thôn;

- Đài truyền thanh;   

- Lưu:VT-VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


Nguyễn Đăng Nhật


[Trở về]
Các tin cũ hơn:
THÔNG BÁO Về việc treo cờ Tổ quốc và viếng hương Nghĩa trang Liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020) (01/09/2020 )
Thông báo Về việc tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người trên địa bàn xã để phòng, chống dịch COVID-19 (29/03/2020 )
6 điểm mới của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 (06/01/2020 )
Thông báo về phòng chống bão, lũ lụt (31/10/2019 )
Thông báo treo cờ Tổ quốc nhân Lễ Giỗ tổ Hùng Vương năm 2019 (12/04/2019 )
THÔNG BÁO Về việc tiến hành Tổng điều tra dân số và nhà ở xã Bình Nam năm 2019 (02/04/2019 )
Thông báo về việc treo cờ tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Têt Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (28/01/2019 )
Thông báo Treo cờ rủ và dừng tổ chức các sự kiện chào mừng, chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trong hai ngày Lễ Quốc tang (06/10 và 07/10/2018) (06/10/2018 )
Công văn thực hiện chỉ thị 26 của Chủ tịch UBND tỉnh (10/09/2018 )
Thông báo về viecj viếng hương NTLS và treo cờ tổ quốc nhân 73 năm ngày Quốc khánh 2/9 (01/09/2018 )
    
1   2  
    

Liên kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NAM
Trụ sở: Thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.616 Di động: 0985 355 800 – 0935 963 260
Email: binhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập