Hình ảnh hoạt động

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm Thời gian ban hành văn bản
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Quyết định thành lập BCĐ-TCT và phân công nhiệm vụ bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027
Số/Ký hiệu: số 82/QĐ-UBND ; Người ký: Phạm Công Quốc
Đã xem: 10 lượt

28/03/2022
2 Quyết định về quy định bầu cử trưởng thôn
Số/Ký hiệu: số 83/QĐ-UBND ; Người ký: Phạm Công Quốc
Đã xem: 7 lượt

28/03/2022
3 Quyết định về công bố ngày bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027
Số/Ký hiệu: số 84/QĐ-UBND ; Người ký: Phạm Công Quốc
Đã xem: 6 lượt

28/03/2022
4 Quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn nhiệm ỳ 2022-2027
Số/Ký hiệu: số 84/QĐ-UBND ; Người ký: Phạm Công Quốc
Đã xem: 7 lượt

28/03/2022
5 Giấy mời họp giải quyết việc thu hòi đất Lâm nghiệp tại xã Bình Nam
Số/Ký hiệu: 47/GM-UBND ; Người ký: Phạm Công Quốc
Đã xem: 12 lượt

22/03/2022
6 Kế hoạch liên tịch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2027
Số/Ký hiệu: 21/KHLT-UBND-UBMTTQ ; Người ký: Phạm Công Quốc; Trần Văn Tốt
Đã xem: 11 lượt

22/03/2022
7 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh mục thủtục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộphận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số/Ký hiệu: Quyết định 3693/QĐ-UBNd ngày 16/12/2021 của UBND t ; Người ký: Hồ Quang Bửu
Đã xem: 3 lượt

16/12/2021
8 Kê hoạch CCHC năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 19/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tốt
Đã xem: 104 lượt

10/02/2020
9 Kế hoạch liên tịch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Số/Ký hiệu: 30/KH-LT ; Người ký: Trần Văn Tốt Chủ tịch UBND xã và Phạm Công Quốc Chủ tịch UBMTTQVN xã
Đã xem: 283 lượt

05/09/2017
10 quyết định về việc....
Số/Ký hiệu: 01/qđ-ubnd ; Người ký: trần văn tốt- chủ tịch
Đã xem: 284 lượt

01/06/2017
11 nghị quyết về .....
Số/Ký hiệu: 19/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Hoàng- chủ tịch
Đã xem: 261 lượt

01/06/2017
12 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Nam (1930-2015)”
Số/Ký hiệu: 18 - KH/ĐU ; Người ký: Nguyễn Thanh Hoàng - Bí thư
Đã xem: 269 lượt

18/01/2017

Liên kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NAM
Trụ sở: Thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.616 Di động: 0985 355 800 – 0935 963 260
Email: binhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập