Hình ảnh hoạt động

STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Kê hoạch CCHC năm 2020
Số/Ký hiệu: Số 19/KH-UBND ; Người ký: Trần Văn Tốt
Đã xem: 86 lượt

10/02/2020
2 Kế hoạch liên tịch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2017-2020
Số/Ký hiệu: 30/KH-LT ; Người ký: Trần Văn Tốt Chủ tịch UBND xã và Phạm Công Quốc Chủ tịch UBMTTQVN xã
Đã xem: 266 lượt

05/09/2017
3 quyết định về việc....
Số/Ký hiệu: 01/qđ-ubnd ; Người ký: trần văn tốt- chủ tịch
Đã xem: 265 lượt

01/06/2017
4 nghị quyết về .....
Số/Ký hiệu: 19/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Thanh Hoàng- chủ tịch
Đã xem: 245 lượt

01/06/2017
5 Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Bình Nam (1930-2015)”
Số/Ký hiệu: 18 - KH/ĐU ; Người ký: Nguyễn Thanh Hoàng - Bí thư
Đã xem: 252 lượt

18/01/2017

Liên kết Web

BẢN QUYỀN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH NAM
Trụ sở: Thôn Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353).873.616 Di động: 0985 355 800 – 0935 963 260
Email: binhnam.thangbinh@quangnam.gov.vn
Hỗ trợ phát triển bởi Trung tâm CNTT - Truyền thông Quảng Nam(QTI)

Thống kê truy cập